12. Sep 2022

Konferencia 2022: #3 Panelová diskusia

Pre tých, ktorí sa konferencie "Trendy v starostlivosti o zdravie zamestnancov 2022" nemohli zúčastniť, alebo si ju chcú pozrieť znova máme pripravený záznam panelovej diskusie, v rámci ktorej nám lídri minulého ročníka súťaže prezradili to ako sa starajú o svojich zamestnancov oni.

Náročný september

September je mesiacom, v ktorom spoločnosti začínajú s postupným dokončovaním svojich projektov, pracovná morálka sa po lete opäť raz zvyšuje a čas na naplnenie cieľov sa pomaly kráti. Mimoriadne dôležité je počas tohto náročného obdobia nezabudnúť na svojich zamestnancov. S týmto súvisia aj mnohé prípravy, poskytovanie benefitov, dni zdravia, ovocie na pracovisku, rôzne akcie, firemné večierky a oveľa viac.

Na prihlásenie do súťaže zostáva 90 dní

Aj v našej súťaži sa pomaly dostávame do finále. Do ukončenia súťaže zostáva približne 90 dní. Zapojte aj vy vašu spoločnosť do súťaže Zdravá firma roka 2022 a možno sa vám podarí obsadiť pódiové priečky. Ak sa vám zdá, že iné spoločnosti ponúkajú množstvo benefitov a aktivít, ktoré vy vo vašej spoločnosti nemáte a tie svoje nepovažujete za nič extra, tak opak môže byť pravdou. Inšpirujte sa navzájom medzi sebou!

Inšpirujte sa od najlepších

Ako sa venujú zamestnancom nám zodpovedali zástupcovia spoločností:

  • Kia Motors Slovakia s.r.o.,
  • Syráreň Bel Slovensko a.s.,
  • IBM International Services Centre s.r.o.,
  • Swiss Re Management AG, o.z. a
  • HENKEL SLOVENSKO, spol. s. r. o.

Odpovede sme hľadali počas panelovej diskusie na konferencii Trendy v starotlivosti o zdravie zamestnancov 2022, kde nám zástupcovia jednotlivých firiem prezdradili ako sa oni venujú svojim zamestnancom.

Vypočujte si najlepších ktorí získali ocenenie počas posledného ročníka súťaže:

CODEUPP s.r.o.