Dni zdravia

Zdravotná starostlivosť priamo na pracovisku

Ucelené zdravotné akcie zdravotnej poisťovne Union so zameraním na edukáciu, prevenciu a osvetu. Zahŕňajú kombináciu prednášok, tréningov s využitím zdravotníckych pomôcok, zdravotných testov a meraní s možnosťou konzultácie s lekárom priamo na vašom pracovisku.