02. Oct 2023

Čo je súťaž Zdravá firma roka?

Union odštartoval už 14. ročník súťaže o najlepšiu starostlivosť o zamestnancov. Prečítajte si viac o tom, prečo by aj vaša firma mala byť „zdravá firma“ a ako sa do súťaže môžete prihlásiť!

Z histórie

Projekt Zdravá firma roka vznikla v Union zdravotnej poisťovni v roku 2008. Súťaž sa zrodila rámci iniciatívy „Za zdravšie Slovensko“, ktorej hlavnou myšlienkou je, že môžeme žiť o 5 rokov dlhšie, ak preto niečo urobíme.

Od spustenia súťaže sa do Zdravej firmy roka zapojilo počas 13-tich ročníkov súťaže už viac než 160 firiem. Prvotne sa súťažilo v dvoch kategóriách, výrobné a nevýrobné spoločnosti, ku ktorej sa neskôr pridala kategórie malé firmy.

mindful-calm-young-woman-taking-break-office-meditation Large.jpeg

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je dbať na zdravie a zamestnancov na pracovisku či mimo neho, zlepšiť povedomie o zdravom životnom štýle a poskytnúť zamestnancom podmienky na to, aby svoj zdravie nepodceňovali ani v práci.

Prečo sa zapojiť?

Zdravá firma roka nie je len súťažou, v ktorej sa firmy „predbiehajú“, kto má najviac benefitov, najkrajšiu relax room či najlepší zdravotný program pre svojich zamestnancov. Zdravá firma roka je o zlepšovaní prostredia a starostlivosti o zamestnancov a vzájomnej diskusii. Vďaka zapojeniu sa do tejto súťaže a aktívnej účasti na konferenciách a vyhlásení víťazov môžete získať inšpiráciu od odborníkov alebo ostatných firiem a zlepšiť tak niečo aj vo svojej organizácii.

Ako sa zapojiť?

Zapojiť do súťaže je možné prostredníctvom registračného formulára. Formulár obsahuje viacero kategórii, ktoré sú zamerané na rôzne súčasti starostlivosti o zamestnancov. Formulár je možné vypĺňať postupne, nie je potrebné dokončiť registráciu naraz.

two-businesswomen-laughing-while-talking-their-colleague-drinking-coffee-modern-office-there-are-people-background Large.jpeg

Vyhodnotenie súťaže

O víťazovi súťaže Zdravá firma roka rozhodujú odborníci a odborníčky z oblasti zdravotníctva a personalistiky. Každá firma bude hodnotená bodmi, ktoré udelí odborná komisia. Vyhodnotenie súťaže odbornou komisiou a vyhlásenie výsledkov sa pravidelne uskutočňuje vo februári.

Čo môžete získať?

Víťazovi súťaže v každej z troch kategórii bude udelený titul „Zdravá firma roka“ a taktiež nadštandardný “Deň zdravia“ pre zamestnancov spoločnosti, ktorý organizuje Union zdravotná poisťovňa.

Čas na zapojenie máte do 30.11.2023

Ak si myslíte, že sa práve vaša firma stará o svojich zamestnancov najlepšie a poskytuje svojim zamestnancom najlepšie zdravotné benefity, zapojte sa do súťaže aj vy!

314-017-OW-31 Bannery ZFR 1226x360.jpg

CODEUPP s.r.o.