17. Feb 2020

Súťaž zdravá firma roka 2020 bude spustená v máji

Súťaž Zdravá firma roka 2019 je ukončená, výhercovia známi a ocenenia rozdané. Ani sa však nenazdáme a máme tu ďalší v poradí už jedenásty ročník súťaže.

11. ročník už klope na dvere

Súťaž Zdravá firma roka 2020 bude odštartovaná na Konferencii Trendy v starostlivosti o zdravie zamestnancov 2020, ktorá sa uskutoční v máji tohto roku. Viac informácii o programe, mieste ako aj o presnom dátume konania konferencie doplníme neskôr. Pravidlá súťaže, hodnotiace kritéria a odborná porota sa však meniť nebudú.

foto_stolicka.jpg

Očakávame vysoký počet zapojených firiem

Veríme, že aj ďalší ročník bude úspešný a zapojí sa doň minimálne toľko firiem ako do desiateho ročníka súťaže Zdravá firma roka.

CODEUPP s.r.o.