Výsledky 3. ročníka súťaže

Najzdravšie firmy a mesto roka 2012

Práve počas slávnostného večera Zdravá firma roka 2012, ktorý už po tretíkrát organizuje Union zdravotná poisťovňa, sa vyhlásili víťazi hneď v troch kategóriách. V rámci kategórie nevýrobné firmy zvíťazila spoločnosť Slovak Telecom, a. s., a v kategórii výrobné firmy sa na prvej priečke umiestnila spoločnosť Getrag ford Transmissions Slovakia. Druhé miesta obsadili spoločnosti Dell, s. r. o., a Samsung Electronics, s. r. o. Tretie miesta získali Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o., a Continental Automotive system, s.r.o.

Súťaž Zdravá firma roka 2012, ktorú vyhlásila Union zdravotná poisťovňa v rámci projektu Iniciatíva za zdravšie Slovensko sa nesie v znamení kréda: „Môžeme žiť o 5 rokov dlhšie, ak preto budeme niečo robiť“. Iniciatíva za zdravšie Slovensko podporuje celú škálu aktivít s cieľom zvýšiť kvalitu života cez zdravý životný štýl, pohybové aktivity, zdravú stravu a prevenciu. Jednou z nich je súťaž Zdravá firma roka, ktorá chce motivovať firmy, aby podporovali zdravý životný štýl svojich zamestnancov. Aktivity spoločností hodnotila v piatich kategóriách odborná komisia zložená zo zástupcov partnerov projektu Iniciatíva za zdravšie Slovensko – odborníkov z Ministerstva zdravotníctva SR, riaditeľstva WHO na Slovensku, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, poisťovne Union zdravotná poisťovňa, a.s. a personálnych agentúr. Firmy sa do súťaže zapájali vyplnením dotazníka na webovej stránke www.zdravsieslovensko.sk. Firmy najčastejšie organizujú športový deň a teambuildingové aktivity pre zamestnancov, pripravujú cielené aktivity na odnaučenie fajčenia a zabezpečujú pitný režim, ergonomické pomôcky, či rastliny na pracovisku. Odborná komisia ocenila aj aktivity firiem nad rámec aktivít zahrnutých v dotazníku a to predovšetkým aktivity organizované vo vlastnej réžii ako firemné športové ligy a kluby, športové dni aj pre rodinných príslušníkov, vlastné športové centrum, odborné prednášky, či bio jedlá a delenú stravu v menu firemnej jedálne.

Ďalším projektom Iniciatívy pre zdravšie Slovensko je putovná preventívno-zdravotná road show Zdravé mesto roka, zameraná na podporu zdravého životného štýlu občanov miest Slovenska. Spomedzi 14 miest, v ktorých sa uskutočňovali preventívne zdravotnícke merania, sa víťazom súťaže Zdravé mesto roka 2012 stalo mesto Trenčín.

späť na úvod