Aktuálnym trendom vo firmách je boj proti stresu

Stále viac firiem na Slovensku investuje do zdravia svojich zamestnancov. Medzi zdravými benefitmi dominujú podmienky v práci (pitný režim, nastaviteľné stoličky, zdravotné prehliadky) a motivovanie k pohybu napríklad budovaním parkovísk pre bicykle. Novinkou je boj proti stresu a tzv. relax zóny, kde sa zamestnanci môžu v pracovnej dobe odreagovať. Vyplýva to z výsledkov 5. ročníka súťaže Zdravá firma roka, ktorú organizuje Union zdravotná poisťovňa v rámci podpory zdravotnej prevencie.

Ako proti stresu? Relax zóny, čas na prechádzku aj flexibilná práca

Stres je vo firmách problémom: podľa prieskumu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci EU – OSHA  až štvrtina zamestnancov pociťuje stres v práci počas celého dňa. Firmy na Slovensku si uvedomujú, že len oddýchnutý zamestnanec sa dokáže plne sústrediť na prácu a podať najlepší výkon. Boj proti stresu v rámci pracovnej doby podporuje 8 z 10 prihlásených firiem v súťaži Zdravá firma roka 2014 (medzi nevýrobnými firmami je to vyše 71 percent  firiem). Boj proti stresu má vo firmách na Slovensku rôzne podoby: relax zóny s pohodlnými kreslami, knižnicou a hrami (stolný futbal, hracia konzola), terasy a vonkajšie priestory upravené na oddych, čas na venčenie psíka, cvičenie jogy či strečing počas pracovnej doby, ako aj flexibilný pracovný čas. „Rovnováha vedie ľudí k optimálnym výkonom, pozitívne ovplyvňuje správanie a zvyšuje koncentráciu, kreativitu aj spoluprácu v tíme. Z mojich skúseností vyplýva, že už desaťminútová zmena prostredia stačí na to, aby človeka doslova naštartovala,“ hovorí pracovná psychologička Eva Klimová.

Podiel zdravých benefitov vo firmách rastie

Zo štruktúry benefitov, ktoré firmy prihlasujú do súťaže Zdravá firma roka jasne vyplýva, že prístup firiem k benefitom sa za posledných 5 rokov výrazne zmenil. Kým v roku 2010 slúžili benefity ako nefinančná odmena, dnes si firmy uvedomujú zodpovednosť za zdravie zamestnancov a investujú do ich zdravého životného štýlu a uchovania zdravia. To potvrdzujú aj výsledky aktuálneho ročníka. Až 95 percent prihlásených firiem venuje pozornosť ergonómii (nastaviteľné stoly a stoličky pre správne sedenie) a 86 %  firiem analyzuje chorobnosť na pracovisku a robí opatrenia na ochranu kolegov pred ochorením (napr. dni voľna na liečenie, home office...).  „Medzi najčastejšie zdravé benefity sa dostali aj Dni zdravia s meraniami vitálnych funkcií a osvetou k zdravému životnému štýlu a prevencii. Organizuje ich 7 z 10 firiem s ponukou zdravých benefitov. Aj keď Dni zdravia, ktoré vo firmách pomáhame organizovať, nenahradia prevenciu u lekára ako zásadný krok pri udržovaní zdravia, dokážu upozorniť na riziká,“ dopĺňa Pavol Chovan, riaditeľ úseku získavania klientov Union zdravotnej poisťovne, a. s.

Medzi modernými benefitmi vedú zdravé priestory, pohyb a podpora relaxu

Najčastejším benefitom vo firmách je pitný režim, ktorý firmy obohacujú o minerálne vody, čaje a ovocné šťavy. Ergonómii venujú firmy pozornosť v dvoch krokoch: nákupe  nastaviteľných stolov a stoličiek a pravidelnom školení o tom, ako správne sedieť bez toho, aby sme si poškodili chrbticu. 86,11 % prihlásených firiem v súťaži podporuje zdravotné testy z krvi (cholesterol, glukóza...), ktoré môžu upozorniť na zmeny v zdravotnom stave. Veľmi silnou je podpora pohybových aktivít zamestnancov (83 percent): rozsah siaha od propagácie, motivácie k účasti až po podporu pri organizovaní vlastných podujatí zamestnancami. Sem patrí aj podpora bicyklovania do práce (parkoviská pre bicykle, sprchy vo firme). Kútik zdravia a relax zónu má vo svojich priestoroch vyše 8 z 10 firiem: podľa charakteru práce majú podobu od kuchyniek až po priestory s tuli vakmi a možnosťou zrelaxovať pri stolnom futbale. Dni bez úrazov a aktívny boj proti chorobnosti je témou vo výrobných aj nevýrobných firmách. Výsledkom sú opatrenia, ktoré bránia zbytočnému šíreniu prenosných chorôb (sick days, práca z domu) a upozornenia na konkrétne úrazy s návodom, ako sa im prakticky vyhnúť. Neformálne akcie s rodinnými príslušníkmi podporuje vyše osemdesiat percent firiem, ktoré si uvedomujú prínos prepojenia pohybu so sociálnym kontaktom (work-life balance). Top 10 benefitov uzatvárajú zdravotné prehliadky a konzultácie so špecialistami, či už v súkromných zdravotníckych zariadeniach, alebo poskytnutím času na vyšetrenie u zmluvného lekára. 

Súťaž Zdravá firma roka: Prevencia je kľúčová pre zachovanie zdravia

Súťaž Zdravá firma roka, ktorú organizuje Union zdravotná poisťovňa (Union ZP), motivuje firmy investovať do zdravého životného štýlu svojich zamestnancov. Je súčasťou Iniciatívy za zdravšie Slovensko, ktorá má ambíciu prevenciou a zdravším spôsobom života predĺžiť priemernú dĺžku života na Slovensku o 5 rokov do roku 2020. Aktivity prihlásených firiem hodnotí odborná komisia zložená zo zástupcov partnerov projektu Iniciatíva za zdravšie Slovensko - odborníkov z Ministerstva zdravotníctva, riaditeľstva WHO na Slovensku, Úradu verejného zdravotníctva, poisťovní Union a odborníkov z oblasti ľudských zdrojov.

Zdravá firma roka je prirodzenou súčasťou snahy Union ZP motivovať poistencov k prevencii, ktorá je najúčinnejším nástrojom pre zachovanie zdravia. Ako najmladšia poisťovňa bola Union ZP na Slovensku prvá, ktorá začlenila do ponuky benefitov prevenciu nad rámec zákona a v tejto oblasti má stále najviac benefitov. Union ZP spolupracujúcim firmám pomáha organizovať zdravotno-osvetové akcie a radí, ako nastaviť systém zdravých benefitov pre zamestnancov.

Viac informácií o súťaži Zdravá firma roka nájdete na www.zdravsieslovensko.sk.