6. Cukor – mňam, cukrovka ?

Cukrovka sa považuje za civilizačné ochorenie, pri ktorom si telo nedokáže vytvoriť dostatočné množstvo inzulínu, alebo vytvára neúčinný inzulín. Tento je potrebný na štiepenie glukózy a jej využitie na energiu. Preto je pri tomto ochorení bežná zvýšená hladina cukru v krvi (glukózy).

Rozlišujú sa dve hlavné formy cukrovky:

• Cukrovka 1. typu je geneticky podmieneným ochorením, ktoré sa zvyčajne vyskytuje u detí a mladých ľudí. Pri tomto type pankreas produkuje len veľmi malé množstvo inzulínu alebo neproduje žiadny. Pacienti ho musia dostavať injekčnou formou – často niekoľkokrát denne.

• Cukrovka  2. typu sa najčastejšie vyskytuje u ľudí nad 45 rokov a pri vysokom percente pacientov je spojená s obezitou.

Príčinou tohto ochorenia je obyčajne stav, keď organizmus produkuje často dostatočné, ba dokonca aj zvýšené množstvo inzulínu. Inzulín je však nedostatočne účinný, lebo cieľové miesta v bunkách, na ktoré ma účinkovať, reagujú na jeho pôsobenie len slabo alebo nereagujú vôbec (tzv. inzulínová rezistencia). Pacientom s cukrovkou 2. typu väčšinou stačí liečba diétou a tabletami, len pomerne malá časť z nich vyžaduje injekčné podávanie inzulínu.

Cukrovka sa prejavuje únavou, slabosťou, zvýšeným pocitom smädu, zvýšeným pocitom nutkania na močenie, nedostatkom citlivosti v rukách a nohách a podráždenosťou pokožky.

Vysoká hladina cukru v krvi býva jedným z prvých prejavov cukrovky. V prípade zhoršených výsledkov testu je potrebné navštíviť obvodného lekára za účelom odborného vyšetrenia.

Cukrovka nie je nákazlivá. Nezapríčiňuje ju vysoká konzumácia sladkostí.  

Prejedanie sa  v kombinácii s nedostatkom pohybu zapríčiňuje nadváhu a tým zvyšuje riziko vzniku  tohto ochorenia.

Za posledných 20 rokov stúpol počet diabetikov na Slovensku takmer trojnásobne. V súčasnosti je u nás takmer 300-tisic evidovaných diabetikov. Je alarmujúce, že až 50 % ľudí vôbec nevie, že má cukrovku. Preto odporúčame absolvovať meranie hladiny glukózy v krvi minimálne raz za 3 roky.

Meranie hladiny cukru v krvi môže dané ochorenie včas odhaliť. Meria sa len nalačno!!!