4. Veľa mäsa = veľa sily?

Vedeli ste, že kryštáliky kyseliny močovej spôsobujú ochorenie dna (zápal kĺbov), ktoré sa vyskytuje už aj u mladých ľudí?

Kyselina močová vzniká pri metabolizme purínu, ktorý do tela dostávame konzumáciou živočíšnych bielkovín (hlavne mäsa). Zhruba 80% kyseliny močovej je z tela vylučovaná močom cez obličky a zvyšná časť črevom. V prípade, že metabolizmus purínov a vylučovací systém cez obličky funguje, telo si s purínmi poradí. Pri poruchách metabolizmu alebo nevhodnej životospráve sa môže hladina kyseliny močovej v tele zvýšiť a spôsobiť nepríjemné ochorenie podagra, čiže dna.

Na Slovensku má zvýšenú hladinu kyseliny močovej asi 8% populácie nad 25 rokov, čo ale ešte neznamená, že ide o dnu. Dna vzniká pri dlhodobom vyzrážaní kryštálikov kyseliny močovej v prostredí kĺbov.

Hladinu kyseliny močovej je možné znížiť aj úpravou stravy a životosprávy a tým zabrániť jej kryštalizácii v kĺboch.

Nechajte sa otestovať  a zabráňte prepuknutiu ochorenia dna!