3. Dokonale opálené telo = znamienko krásy?

Kožné znamienko možno definovať ako ostro ohraničenú, zvyčajne trvalú vývojovú poruchu kože a slizníc, ktorá  sa zväčšuje iba s pribúdajúcim vekom. Môžu byť prítomné už pri narodení, ale môžu sa objaviť a vymiznúť aj v priebehu života. Ich vznik je podmienený geneticky, alebo vznikajú vplyvom dlhodobého pôsobenia ÚV žiarenia.  Znamienka delíme do 3 základných kategórií:

  1. Znamienka zložené z pigmentových buniek (nejde o pehy, ktoré sú len pigmentovými škvrnami).
  2. Vaskulárne znamienka (sú väčšinou sfarbené do červena).
  3. Epiderálne znamienka – zasahujú hlbšie do kože a môžu dokonca obsahovať aj cievy, nervy, mazové žľazy, svaly, tukové bunky...

Pri neprimeranom opaľovaní, mechanickom dráždení znamienka, popálení, poškodení chemickými látkami... môže dôjsť ku zmenám na znamienku, ktoré môže vyústiť do vzniku rakoviny.

Medzi najobávanejšie a najčastejšie typy zhubných nádorov kože patria:

1.  Spinalióm sa tvorí v najvrchnejšej vrstve epidermy. Býva vysoko agresívny a s rýchlou tvorbou metastáz.

2.  Bazalióm sa tvorí v hlbšej vrstve epidermy. Asi 80% nádorov kože pochádza z tejto vrstvy kože a to takmer výlučne vplyvom UV žiarenia. Našťastie bazalióm nie je agresívny a často sa netvoria ani metastázy.

3. Malígny melanóm vzniká z melanocytov, ktoré sa nachádzajú v najhlbšej vrstve epidermy. Ide o najzávažnejší typ karcinómu kože.

 

Pri znamienkach by sme si mali všímať: nesúmernosť, nepravidelnosť okrajov), nepravidelnosť sfarbenia, diameter (priemer nad 1 cm) a rast znamienka do výšky, do šírky alebo náhla zmena znamienka.

Prevencia je najdôležitejšia!!!

1. Primerané opaľovanie: opálenie je výsledkom tvorby pigmentu melanínu v bunkách epidermy (melanocytoch) v dôsledku pôsobenia UV žiarenia. Melanín tvorí prirodzenú slnečnú ochranu, pretože žiarenie rozptýli a pohltí. Menej pigmentu v koži znamená slabšiu ochranu pred UV žiarením (ľudia so svetlými vlasmi a svetlými očami, ktorí majú kožu, na ktorej sa často tvoria pehy). Ak je koža vystavená slnku a ponechaná bez ochrany príliš dlho, je vlastná fotoprotekcia kože nedostatočná a opravné mechanizmy DNA sa preťažia. Bunky odumrú a navyše sa urýchli starnutie, vráskavenie kože a po každom „spálení sa“ vzrastie aj riziko vzniku rakoviny.

Prehnané opaľovanie v soláriách má na kožu podobný vplyv!

Primerané vystavovanie sa slnečnému žiareniu je zdraviu prospešné, nakoľko koža produkuje vitamín D a stimuluje v tele procesy, ktoré nám pomáhajú predchádzať chorobám. Pri pobyte na slnku by sme sa mali pravidelne natierať slnečnými krémami s ochranným faktorom min. 20, pri mori min. 35, na horách v lete min. 35 a v zime min. 50 (závisí to od typu kože a množstva dovtedy získaného pigmentu). Mali by sme sa vyhýbať pobytu na slnku v čase medzi 11h-15h, poprípade chrániť telo vhodným odevom, ktorý ochráni aj krk. Mali by sme pravidelne navštevovať kožného lekára (minimálne raz za rok).

Včasné odhalenie zmien na znamienku je kľúčové pre úspešnú liečbu!

Nechajte si skontrolovať znamienka na dňoch zdravia!