2. Čím zaplatíme za božský pocit pri fajčení?

Oxid uhoľnatý (CO) je plyn bez farby a zápachu, ktorý vo vyššej koncentrácii môže usmrtiť. Znižuje schopnosť krvi prenášať kyslík. Väzba oxidu uhoľnatého na hemoglobín prebieha omnoho ľahšie než v prípade kyslíka, čo znižuje množstvo kyslíka, ktorý sa môže dostať ku tkanivám.

Nikotín prítomný v tabaku a teda aj v cigaretovom dyme, spĺňa kritériá drogy. Nikotín, ktorý sa po inhalácii dymu rýchlo (do 10 sekúnd) dostane do mozgu, sa viaže na receptory, čo spôsobuje uvoľňovanie dopamínu. Asi do 6-10 minút po začiatku fajčenia spôsobuje zvýšenie spontánnosti a iniciatívy, čo fajčiarovi dodáva pocit  sociálnej a ekonomickej úspešnosti.  Pri pokračovaní fajčenia sa postupne zvyšuje uvoľňovanie endorfínov s podobným účinkom ako morfium (spôsobuje dobrú náladu a pocit šťastia). To je moment, kedy sa z konzumenta nikotínu stáva človek na fajčení závislý.

Vdychovanie tabakového dymu vyvoláva niekoľko okamžitých reakcií srdca a krvných ciev. Do jednej minúty od začiatku fajčenia sa začne zrýchľovať srdcový tep a zvyšovať krvný tlak, nakoľko sa cievy sťahujú.  Navyše CO obsiahnutý v tabakovom dyme vedie k negatívnemu pôsobeniu na srdce tým, že znižuje schopnosť krvi prenášať kyslík. Dlhodobé fajčenie oslabuje cievy a výrazne zvyšuje riziko ochorení ako gangréna dolných končatín (často vedie k amputácii), cievna mozgová príhoda, infarkt, strata sluchu a zraku.

Fajčenie cigariet je rizikovým faktorom pre rakovinu hrtanu, dutiny ústnej a pažeráka. Silní fajčiari majú riziko úmrtia na rakovinu hrtanu až 30-krát vyššie než nefajčiari.