1. Tuky (cholesterol) – pre život nevyhnutné, tak prečo škodlivé?

Tuky v ľudskom organizme, tzv.lipidy sa rozdeľujú na triglyceridy, cholesterol a  fosfolipidy.

Triglyceridy slúžia predovšetkým ako energetická zásoba. V prípade potreby sa pomocou enzýmov ukladajú do tukových buniek, alebo sa z nich uvoľňujú do krvi ako palivo pre svaly. Vysoká hladina triglyceridov spôsobuje zvýšené usádzanie cholesterolu v cievach. Navyše môže  poukazovať na:

  • genetickú poruchu metabolizmu lipidov,
  • ochorenia, ktoré majú negatívny vplyv na metabolizmus lipidov (diabetes mellitus, ochorenie štítnej žľazy, obličiek a pečene, atď.),
  • alkoholizmus,
  • nevhodnú životosprávu, obezitu.

Cholesterol je tuková látka, ktorá sa do organizmu dostáva aj potravou. Každá normálna bunka je schopná cholesterol zo svojho okolia prijímať, alebo ho podľa potreby tvoriť. Organizmus potrebuje cholesterol hlavne na výstavbu bunkových membrán (dôležité najmä u detí), na vstrebávanie steroidných hormónov a na syntézu žlče. Organizmus si dokáže riadiť množstvo cholesterolu presunom z/do uložených rezerv. Pri poruchách metabolizmu, nesprávnej životospráve, nadváhe, vyššom veku... sa môže hladina cholesterolu zvýšiť. Toto zvýšenie nebolí, avšak vážne ohrozuje naše zdravie, nakoľko sa cholesterol usádza na stenách ciev, čím ich oslabuje. Ľudia s vysokou hladinou cholesterolu sa tak vystavujú riziku srdcovo-cievnych chorôb (ischemická choroba srdca, infarkt myokardu, akútna mozgová príhoda). Na Slovensku vyše 50 % ľudí umiera na srdcovo-cievne choroby.

Preto je dôležité absolvovať meranie cholesterolu minimálne raz za 3 roky a v prípade zvýšenej hladiny cholesterolu zvoliť vhodnú stratégiu na jej zníženie.

Vysoké percento telesného tuku a nadváha sú hlavnými príčinami srdcovo-cievnych ochorení a cukrovky.

Tuky zohrávajú v organizme veľmi dôležitú úlohu. Telesný tuk je pre telo dôležitým záložným zdrojom energie a termoizolácie.

Optimálna (normálna) hodnota telesného tuku pre ženy a mužov podľa veku je nasledovná:

Pohlavie

Vek

TT nízky

TT normálny

TT vysoký

príliš vysoký

ženy

18-29

do 20%

21%-29%

30%-36%

37%-50%

30-39

do 22%

23%-31%

32%-38%

39%-50%

40-49

do 24%

25%-33%

34%-40%

41%-50%

50-59

do 26%

27%-35%

36%-43%

44%-50%


Pohlavie

Vek

TT nízky

TT normálny

TT vysoký

príliš vysoký

muži

18-29

do 9%

10%-18%

19%-25%

26%-50%

30-39

do 11%

12%-20%

21%-26%

27%-50%

40-49

do 13%

14%-22%

23%-27%

28%-50%

50-59

do 15%

16%-24%

25%-30%

31%-50%


Riziková hodnota telesného tuku
 je v stĺpci „príliš vysoký“, nakoľko sú tukom obalené už aj dôležité vnútorné orgány ako srdce, pečeň, obličky...

Aj chudí ľudia môžu patriť do rizikovej skupiny a naopak plnoštíhli môžu mať optimálnu hodnotu. Poznať svoju telesnú váhu nestačí - dôležitý je pomer tuku, svalstva, vody a kostí v tele. Telesný tuk nie je podkožný tuk!

Chcete vedieť, aká je Vaša hodnota telesného tuku?  Prístrojom OMRON Vám ju za necelú minútu určíme.

Viete ako správne konzumovať tuky?

Viete aký význam majú nenasýtené mastné kyseliny omega 3,6 a 9?

Viete akú máte hladinu tukov (triglyceridov) v krvi?

Nechajte sa otestovať  na dňoch zdravia!