Dni zdravia

sú ucelené zdravotné akcie našej zdravotnej poisťovne so zameraním na edukáciu, prevenciu a osvetu. Zahŕňajú kombináciu prednášok, tréningov s využitím zdravotníckych pomôcok, zdravotných testov a meraní s možnosťou konzultácie s lekárom priamo na vašom pracovisku.

Vyberte si z ponuky a zostavte si Deň zdravia podľa potrieb vašej firmy:

 
1. prednášky a tréningy napríklad aj na témy:

 • rakovina hrubého čreva s odborným výkladom v makete čreva
 • rakovina prsníka s nácvikom palpačného vyšetrenia prsníka na makete
 • rakovina krčka maternice a prevencia
 • škola chrbta s fyzioterapeutom s nácvikom uvoľňovacieho strečingu
 • zvládanie stresu s nácvikom autogénneho tréningu
 • srdcovo-cievne ochorenia s meraním cholesterolu a krvného tlaku
 • kožné znamienka a prevencia rakoviny kože
 • moderné trendy vo výžive

 
2. zdravotné testy a merania, okrem iného aj:

 • meranie cholesterolu a krvného tlaku, telesného tuku a BMI
 • meranie pečeňových testov
 • meranie glukózy v krvi
 • meranie osteoporózy
 • meranie CO v pľúcach
 • meranie ostrosti zraku a očného tlaku
 • kontrola kožných znamienok
 • meranie triglyceridov
 • meranie kyseliny močovej

 
Dni zdravia organizujeme v rámci dohodnutého zdravotného programu zadarmo.

Bratislava:

Nitra:

Žilina:

Banska Bystrica:

 • Ing. Jaroslav Schvantner,  0911 701 952

Košice, Prešov:

 
Manažment zdravotnej starostlivosti a poradenstvo
...umožňujú vašim zamestnancom nadštandardný prístup k zdravotnej starostlivosti.*
 
Poradenské centrum – na linke 02/20 81 12 34 poskytneme vašim zamestnancom poradenstvo pri:

 • výbere nového ošetrujúceho lekára v prípade zmeny bydliska, alebo zmeny zdravotného stavu
 • potrebe informácií o ordinačných hodinách lekárov
 • výbere lekára, zdravotníckeho zariadenia alebo kúpeľov, v prípade úrazu alebo závažného ochorenia
 • vysvetľovanie práv a povinností poistenca v rámci verejného zdravotného poistenia
 • vypĺňaní tlačív Union zdravotnej poisťovne

Konzultácia pri výbere dostupných služieb FBLR a ADOS**
– pre vašich zamestnancov vyberieme vhodné rehabilitačné zariadenie v blízkosti vašej firmy a zabezpečíme objednanie zamestnanca na konkrétny termín. Pre poistencov Union ZP u vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti poskytneme príspevok až do výšky 100 % ceny výkonu ambulantnej rehabilitácie, v prípade potreby aj domácej opatrovateľskej služby ADOS.
Preventívna pripomienka je bezplatná služba Union zdravotnej poisťovne, ktorá vašich zamestnancov vždy včas upozorní na to, že by si mali dohodnúť termín preventívnej prehliadky a navštíviť svojho lekára. Pripomienka je im zaslaná
e-mailom alebo SMS správou podľa toho, čo im viac vyhovuje.
 
 
Služby vzťahového manažéra v rozsahu minimálne:

 • prednostné vybavenie administratívnych požiadaviek zamestnávateľa súvisiacich s verejným zdravotným poistením
 • prednostné vybavenie európskeho preukazu poistenca
 • bezplatné poradenstvo v oblasti verejného zdravotného a individuálneho zdravotného poistenia

 
* vybrané služby platia len pre poistencov Union zdravotnej poisťovne, a.s.

** ADOS – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, FBLR – Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia