Trendy v starostlivosti o zdravie zamestnancov 2017


V poradí už 8. ročník konferencie Trendy v starostlivosti o zdravie zamestnancov sa uskutočnil 24.5.2017 v priestoroch hotela Holiday Inn v Bratislave. Konferenciu organizuje Union zdravotná poisťovňa v rámci projektu Zdravá firma roka, ktorého cieľom je motivovať zamestnávateľov  k aktivitám v prospech zdravia zamestnancov a k realizácii zdravých zamestnaneckých benefitov ako aj podporovať zamestnancov v snahe zlepšiť svoj životný štýl . Konferencia , ktorú otvoril Michal Špaňár , predseda predstavenstva Union zdravotnej poisťovne, je každý rok zameraná na inú zdravotnú tému. Prvý blok konferencie sa venoval problémom pohybového aparátu. MUDr. Beata Špániková sa venuje osteoporóze , tzv. tichému zlodejovi kostí už takmer 18 rokov. Vo svojej prednáške Osteoporóza – týka sa nás to? uviedla, že ide o závažné ochorenie s narastajúcim trendom – každá tretia žena a každý piaty muž nad 55 rokov majú osteoporózu. Ako však zhodnotila, k  prípadom osteporotických zlomenín môže dôjsť už aj v skoršom veku a preto je dôležitá najmä prevencia: pohybová aktivita, dostatok vápnika a D vitamínu a primeraná výživa. Mgr. Martina Šinglerová v prednáške Vedomý pohyb ako základ zdravého tela uviedla príčiny spôsobujúce bolesti a ochorenia chrbtice. Účastníkom ukázala na konkrétnych príkladoch ako  napríklad správne sedieť za pracovným stolom, v akej polohe spať, ako niesť kabelku a názorne ukázala vhodné cvičenia, ktoré môžeme cvičiť v priebehu pracovnej doby. Prečo investovať do posilnenia zdravého správania bolo témou Saskie Nurmohamed z holandskej  zdravotnej poisťovne  Zliveren Kruis Achmea. Zdravý a štastný zamestnanec znamená pre firmu hneď niekoľko výhod: zniži priame náklady firmy na  absentizmus a zdraví zamestnanci sú prínosom pre firmy aj vďaka vyššej produktivite. V rámci prezentácie objasnila výhody pilotného programu online fyzickej terapie, ktoré realizovala spoločnosť Zilveren Kruis na 133 zamestnancoch ako aj možnosti prínosu online kouča na prevenciu psychických problémov. Iveta Ondrušová zo spoločnosti Ikea Industry Jasná predstavila  aktivity zdravej firmy v oblasti ergonómie a Alica Kolárová zo spoločnosti Aon Risk Solutions uviedla inšpiratívne odporúčania v prezentácii Ako sa stať zdravou firmou roka? Psychohygiene sa venovala spoločná prezentácia Andrei Čobejovej zo spoločnosti Siemens a pracovnej psychologičky Evy Klimovej s názvom  Máme právo byť aj offline? Celiakia a potravinová neznášanlivosť boli témou prednášky MUDr. Petra Minárika v poslednom bloku konferencie, ktorý účastníkom vysvetlil aké druhy potravinových alergií existujú a kedy je vhodné s nízkohistaminovou alebo bezlepkovou diétou začať a ktoré potraviny je vhodné pri uvedených ochoreniach  konzumovať. Pavol Chovan z Union zdravotnej poisťovne v prezentácii Môže byť koordinovaná zdravotná starostlivosť prínosom predstavil ako vie byť zdravotná poisťovňa nápomocná  v konkrétnych firmách pri zostavovaní zdravotných aktivít pre zamestnancov.

Na záver konferencie bol spustený v poradí už 8. ročník súťaže Zdravá firma roka, pričom novinkou súťaže  je aj možnosť hlasovania zamestnancov. Súťaž prebieha na stránke www.zdravsieslovensko.sk.

Trendy v starostlivosti o zdravie zamestnancov 2017

Fotogaléria