Trendy v starostlivosti o zdravie zamestnancov 2015

20.5.2015, Hotel Holiday Inn, Bratislava

Union zdravotná poisťovňa  (Union ZP) v rámci projektu Zdravá firma roka 20.5.2015 opäť privítala v hoteli Holiday Inn HR manažérov, personalistov  a zástupcov firiem, ktoré sa starajú o zdravie svojich zamestnancov. V poradí už  3. ročník konferencie Trendy v starostlivosti o zdravie zamestnancov u nás a vo svete otvorila Elena Májeková, členka predstavenstva Union ZP. Konferencia bola tento krát zameraná predovšetkým na oblasť ergonómie pracovného prostredia. Karol Hatiar vo svojej prednáške poukázal na to, že  pre prácu posediačky a ani pre prácu postojačky neexistuje jedna univerzálne vhodná pracovná poloha, ale vždy sa tu jedná o celú škálu alternatívnych polôh. Napríklad výška pracovného stola by mala vyhovovať aj najvyšším pracovníkom v danej prevádzke a pre nižších zamestnancov by mala byť k dispozícii opierka nôh. Problémy s pracovnými polohami pri práci s počítačmi súvisia aj s podmienkami pracovného prostredia. Z hľadiska ergonómie sú to hlavne otázky osvetlenia, hluku, ale aj mikroklimatických podmienok ako sú teplota, prúdenie a vlhkosť vzduchu. MUDr. Martina Bakošová upozornila na zdravotné problémy svisiace s jednostrannou zátažou pri práci ( tendovaginitída, syndróm karpálneho tunela, trombóza, či ochorenia chrbtice) a poukázala na možnosti ich prevencie.  Aký význam má pre zamestnávateľov prevencia, potvrdil aj Matti Paulisen, konzultant holandskej zdravotnej poisťovne Zilveren Kruis, Achmea. Neprítomnosť na pracovisku v Európe totiž zapríčiňujú v prvom rade psychologické problémy vrátane syndrómu vyhorenia, kardiovaskulárne ochorenia a ochorenia pohybového aparátu.

Na to, aká dôležitá je prevencia aj v oblasti pracovných úrazov, poukázal Ing. Milan Fančovič. Najčastejšou príčinou smrteľných pracovných úrazov v rokoch 2004-2014 boli nesprávna organizácia práce a  používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávnenia. Počet pracovných úrazov síce medziročne klesá, ale zo štatistík vyplýva, že je  naďalej potrebné eliminovať predpoklady na vznik pracovných úrazov. Nasvedčujú tomu aj aktivity firiem zapojených v roku 2014 do súťaže Zdravá firma roka.

V bloku Zdravá firma roka okrem organizátorov súťaže z Union ZP predstavili svoje projekty zástupkyne víťazných firiem za rok 2014 – Erika Koklesová zo spoločnosti Lenovo a Katarína Turanová zo spoločnosti Partizánske Building Components a rozprúdili zaujímavú diskusiu o benefitoch vo firmách a o tom, ako môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov. Martin Chinoracký, zakladateľ spoločnosti Libelius  na záver konfrenice poradil účastníkom konferencie ako šetrit seba samého a súčasne byť vodcom a ako vytvoriť prostredie pre vysoký pracovný výkon.

Video z konferencie Trendy v starstlivosti o zdravie zamestnancov 2015

Fotogaléria