Semináre Green Business Breakfast

Vedeli ste, že v práci trávime približne tretinu svojho života? To, či je nám v práci chladno, tma alebo príliš teplo, či môžeme v pokoji pracovať, alebo sme vyrušovaní neustálym hlukom, môže mať výrazný dopad na naše zdravie a následne aj náš pracovný výkon. V akom prostredí by sme teda mali pracovať a na čo by mali zamestnávatelia myslieť pri stavbe či výbere vhodných kancelárií?

Kedy a kde sa semináre uskutočnia?

  • 27.9.2016 o 9:00h – 13:00h v Hoteli Premium v Bratislave (registrácia)
  • 28.9.2016 o 09:30h – 13:30h v EcoPoint Office Centre v Košiciach (registrácia)

Semináre sú primárne určené pre zástupcov personálnych oddelení firiem, HSE manažérov, facility manažérov, architektov a developerov. Vítaní sú však aj nadšenci udržateľných a inteligentných pracovných priestorov z radov mimovládnych organizácií alebo študentov.  

Vstup na seminár je zdarma, nutná je však registrácia na stránkach bit.ly/ZeleneBudovyZdravieBA alebo bit.ly/ZeleneBudovyZdravieKE, kde nájdete aj podrobný program.

Prípadne môžete kontaktovať Slavomíru Urbanovú na slavomira.urbanova@nadaciapontis.sk, 0948 688 879.

Prečo by mali firmy myslieť na zdravie a pohodu zamestnancov?

Personálne náklady, vrátane platov a benefitov, zvyčajne tvoria približne 90 % operačných nákladov firiem. Aj minimálne zlepšenie zdravia a pohody zamestnancov môže mať preto enormné finančné prínosy pre zamestnávateľov. Firma si takto môže zabezpečiť lojalitu svojich ľudí a lákať nové talenty. Zdraví a šťastní zamestnanci sú totiž pre firmy z dlhodobého hľadiska dôležitým predpokladom úspechu v biznise.


Aký vplyv má pracovné prostredie na zdravie, pohodu a výkon zamestnancov?
Personálne náklady, vrátane platov a benefitov, zvyčajne tvoria približne 90 % operačných nákladov firiem. Aj minimálne zlepšenie zdravia a pohody zamestnancov môže mať preto enormné finančné prínosy pre zamestnávateľov. Firma si takto môže zabezpečiť lojalitu svojich ľudí a lákať nové talenty. Zdraví a šťastní zamestnanci sú totiž pre firmy z dlhodobého hľadiska dôležitým predpokladom úspechu v biznise.  

Stretli ste sa už v práci s potýčkami kolegov, ktorí sa nezhodli na tom, či okná zatemniť alebo miestnosť viac vychladiť? To, či je v práci chladno, tma alebo príliš teplo, či môžete v pokoji pracovať, alebo ste vyrušovaný neustálym hlukom, alebo je vnútorné prostredie zamorené výparmi formaldehydu, môže mať výrazný dopad na vaše zdravie a následne aj váš pracovný výkon.   

Obzrite sa okolo seba. Aké sú vaše kancelárie?

V septembri 2014 tímy expertov z celého sveta vydali štúdiu Health, Wellbeing & Productivity in Offices: The next chapter for green building, v ktorej zverejnili výsledky skúmania dopadov dizajnu a komfortu kancelárskych priestorov na fyzické či psychické zdravie ľudí a ich pracovné nasadenie. Sledovali napr. kvalitu vnútorného ovzdušia, vnútornú teplota, prienik denného svetla, hlučnosť prostredia, dispozíciu a funkcionalitu jednotlivých častí kancelárií, ale aj výhľad jednotlivých zamestnancov z okna a prítomnosť zelene v budove a v kanceláriách. Odborníci hodnotili aj vplyv lokality, v ktorej sú kancelárie zasadené a dostupnosť jednotlivých služieb.

Podľa záverov štúdie môžu firmy po preskúmaní a optimalizácii jednotlivých oblastí zlepšiť svoje stratégie pre dve najnákladnejšie položky každého biznisu - ľudí a priestory. Zároveň môžu objaviť, ako sa tieto dva svety navzájom ovplyvňujú. Odborníci potvrdili, že z udržateľnejších a zelenších kancelárií môžu profitovať zamestnanci, a tým aj firma a zároveň sú šetrnejšie k okolitému životnému prostrediu.

Kde sa nám pracuje lepšie?

Kvalitné kancelárske priestory by mali byť podľa expertov nízkouhlíkové, energeticky efektívne, zdravé a podporujúce produktivitu zamestnancov, ktorí v nich pracujú.

Pracovné prostredie ovplyvňujú nasledovné faktory:                    

  • Kvalita vnútorného ovzdušia je indikovaná nízkymi koncentráciami CO2 a znečisťujúcich látok, ako aj dostatočnou ventiláciou vzduchu. Vyššia kvalita ovzdušia môže podľa odhadov zvýšiť produktivitu ľudí o 8 až 11 %.   
  • Dôležité je, či môžu zamestnanci aspoň do určitej miery kontrolovať teplotu vo svojich kanceláriách. Ak je zamestnancom príliš teplo alebo zima, ich produktivita môže klesnúť o približne 4-6 %.
  • Viacerí odborníci odhalili, že blízkosť pracovného miesta k oknu, predovšetkým k oknu s výhľadom na zeleň, zamestnancov výrazne povzbudzuje. Pre pohodu a zdravie ľudí je tiež dôležitý prísun denného svetla, ktoré nemusí byť nahrádzané umelým osvetlením.   
  • Zeleň má v kanceláriách výrazný vplyv na psychické zdravie a pohodu zamestnancov.
  • Pracovné nasadenie prudko klesá v hlučnom prostredí. Štúdia z roku 1998 zistila, že produktivita zamestnancov klesá až o 66 %, ak sú vyrušovaní rôznymi formami rušivého hluku.[ ] V roku 2005 tí istí výskumníci zverejnili, že 99 % ľudí, ktorí sa zúčastnili ich prieskumu, priznalo, že strácajú koncentráciu, ak v kancelárii vyzváňajú telefóny alebo sa ich kolegovia v pozadí rozprávajú[ ].  
  • Hluk úzko súvisí aj s dispozičným riešením kancelárskych priestorov, charakterizovaným napr. hustotou pracovných stolov, umiestnením oddychových či pracovných zón. Okrem eliminácie hluku môžu kvalitné dispozičné riešenia zvýšiť kreativitu a spoluprácu jednotlivých zamestnancov.
  • Zdravie ľudí závisí aj od ich fyzickej aktivity, preto by mali firmy svojim zamestnancom ponúkať možnosti alebo priamo zázemie pre šport, či už v podobe posilňovní alebo cyklistickej infraštruktúry.
  • Z hľadiska služieb je pre zamestnancov mimoriadne dôležitá napríklad blízkosť škôlok a škôl. Mimoriadne cenená je starostlivosť o deti zabezpečovaná firmou priamo v priestoroch budovy.


Len úspory energie nestačia
Aby firmy svojim zamestnancom zabezpečili zdravie a pohodu pre prácu, je dôležité, aby brali do úvahy všetky tieto faktory. To, že kancelárie sídlia v budove so zelenou certifikáciou ešte neznamená, že sú zákonite zdravšie a vytvárajú pre ľudí produktívnejšie pracovné prostredie. Dobrou správou je, že firmy mnohými informáciami, čo by mohli zlepšiť, disponujú. Potrebná je však výraznejšia komunikácia a spolupráca facility manažérov, personálnych oddelení a finančných riaditeľov.

V septembri sa môžete dozvedieť viac
Business Leaders Forum pri Nadácii Pontis vás v spolupráci so Slovenskou radou pre zelené budovy a partnermi, spoločnosťami AON, CRH (Slovensko) a Union zdravotná poisťovňa, pozývajú na bezplatné semináre Green Business Breakfast: Ako zdravšie pracovné prostredie vplýva na zamestnancov a ich výkon, ktoré sa budú konať 27.9.2016 v Bratislave a 28.9.2016 v Košiciach.  

Hovoriť budeme o zelených budovách, ich vplyve na zamestnancov, ako aj o tom, čo firmy robia pre svojich ľudí, aby prispeli k ich zdraviu. Účasť na oboch seminároch je bezplatná. Je však potrebné sa registrovať.

Bližšie informácie, ako aj registračný formulár na jednotlivé podujatia nájdete na stránkach bit.ly/ZeleneBudovyZdravieBA a bit.ly/ZeleneBudovyZdravieKE.