Ústrednou témou  konferencie „Praktické skúsenosti v riadení ľudských zdrojov“  organizovanej  Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov  HRCOMM,  bolo odmeňovanie, motivácia a riadenie výkonu s podtitulom Koľko a čo za to alebo Čo a za koľko?

Union zdravotná poisťovňa ( Union ZP)  sa v rámci projektu Zdravá firma roka snaží  motivovať firmy  k organizovaniu aktivít k zdravšiemu životnému štýlu a k poskytovaniu zdravých benefitov pre svojich zamestnancov. Zdravý zamestnanec je totiž základom zdravej firmy.

Ako môžu práve zdravé benefity  v oblasti zdravej výživy, pohybu, zdravotnej starostlivosti či ergonómie zdravotného prostredia ovplyvniť zdravie zamestnancov vysvetlitli vo svojej prezentácii Ján Beťko a Nora Čechmánková z Union ZP. Svoje zdravie si mohli účastníci konferencie preveriť počas meraní  v stánku Union ZP (meranie kyseliny močovej z krvi a meraní bez odberu krvi - tlak, telesný tuk) .